ORGANIZATOR

Zarząd Oddziału Małopolskiego SITP

Izba Rzeczoznawców SITP

Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie