REJESTRACJA

FORMULARZ REJESTRACYJNY

Jestem członkiem SITP

Udział w szkoleniu dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

DANE DO FAKTURY

Potwierdzam wpłatę kwoty ,00 zł w dniu . na konto Izby Rzeczoznawców SITP, ul. Świętokrzyska 14, pok. 134, 00-050 Warszawa z dopiskiem „XIV Seminarium SITP Zakopane Jesień 2018” na konto nr 38 1030 0019 0109 8530 0006 9861.

Niniejszym wyrażam(y) zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu(ów). Ponadto wyrażam(y) zgodę na przetwarzanie przez organizatorów danych osobowych w celach związanych z organizacją Konferencji SITP.

Uprzejmie informujemy Państwa, że w dniach 11 – 13.10.2018 r. w DW „Revita” (dawniej WDW „Kościelisko”) w Zakopanem - Kościelisku odbędzie się Seminarium Naukowo - Techniczne na temat:

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Seminarium organizuje Małopolski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Izba Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Do udziału w Seminarium zapraszamy znaczące firmy działające w branży ochrony przeciwpożarowej. Byłoby nam niezmiernie przyjemnie, aby Państwo w imieniu swojej firmy wyrazili chęć uczestnictwa w Seminarium. Przewidujemy możliwość zaprezentowania firmy w sposób, uzgodniony z organizatorami, taki jak:

  • dołączenie materiałów reklamowych do rozdawanych uczestnikom materiałów seminaryjnych,
  • sponsorowany wykład firmy na Seminarium (czas prezentacji ok. 15 min.- tematyka wykładu uzgodniona z organizatorami, dopuszczamy wyłącznie wystąpienia merytoryczne a nie reklamowe) oraz dołączenie materiałów reklamowych do rozdawanych uczestnikom materiałów,
  • stworzenie stoiska z materiałami reklamowymi,
  • istnieje możliwość skorzystania ze wszystkich form uczestnictwa.

W sprawie informacji o koszcie udziału firm w Seminarium prosimy o osobisty kontakt z:

  • kol. Arkadiusz Kielin tel: 693 998 000, e-mail: seminarium.krakow.sitp@gmail.com
  • kol. Adam Szczepara, tel. 501 961 616

Uczestnicy Seminarium otrzymują fakturę VAT wystawioną przez Izbę Rzeczoznawców Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa „za udział w Seminarium naukowo – technicznym”, powiększoną o 23% VAT. W kosztach przewidziano uczestnictwo jednej osoby reprezentującej firmę, natomiast udział większej liczby reprezentantów firmy wiąże się z dodatkową opłatą za uczestnictwo w seminarium wynoszącą – 1 100,00 zł (brutto) od osoby. Planujemy, że w trakcie Seminarium i w godzinach popołudniowych będą odbywać się przy stoiskach spotkania dyskusyjne z uczestnikami Seminarium. Mamy nadzieję, że ten sposób organizacji Seminarium umożliwi większy kontakt uczestników z prezentowanym przez Państwa dorobkiem.

Informujemy, że w 2017 roku liczba uczestników Seminarium wyniosła prawie 300 i mamy nadzieję, że w tym roku nie będzie mniejsza. Informujemy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim uczestnikom noclegów w pokojach jednoosobowych.

Informacje dodatkowe na temat Seminarium zamieszczone są na internetowej stronie Małopolskiego Oddziału SITP http://www.sitpkrakow.pl .

Uprzejmie prosimy o informację na temat możliwości uczestnictwa firmy w Seminarium oraz ewentualne propozycje sposobu jej zaprezentowania. Proszę o nie przesyłanie Karty Zgłoszenia – dotyczy ona wyłącznie uczestników indywidualnych. Udział firm rejestrowany jest po zgłoszeniu do kol. Arkadiusza Kielina.

Informacji szczegółowych w sprawie uczestnictwa firm w Seminarium udziela kol. Arkadiusz Kielin – dane kontaktowe powyżej.

W imieniu organizatorów;

/-/ Andrzej Siekanka
Prezes SITP o/Małopolski