UCZESTNICTWO

Uczestnictwo

Uprzejmie informujemy Państwa, że w dniach 11 – 13 października 2018 r. w ośrodku „Rewita WDW Kościelisko” w Zakopanem - Kościelisku odbędzie się Seminarium Naukowo - Techniczne Zakopane – Jesień 2018 na temat:

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

Seminarium organizuje Małopolski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, Izba Rzeczoznawców SITP i Komenda Wojewódzka PSP w Krakowie. Jest to kontynuacja cyklicznych, wiosenno - jesiennych spotkań organizowanych w Zakopanem, przeznaczonych dla projektantów, architektów i osób nadzorujących procesy budowlane, rzeczoznawców budowlanych i do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, strażaków PSP, inspektorów ochrony przeciwpożarowej i innych osób zajmujących się na co dzień sprawami ochrony przeciwpożarowej budynków, jak również przedstawicieli firm i osób zainteresowanych tą problematyką. Do prelekcji zaproszono autorytety z dziedziny ochrony przeciwpożarowej.

W trakcie Seminarium spróbujemy odpowiedzieć na szereg pytań nurtujących nasze środowisko związanych z ochroną przeciwpożarową.

Będzie nam niezmiernie miło, gdy Państwo wyrażą chęć uczestnictwa w Seminarium i zgłoszą się i zarejestrują poprzez stronę internetową www.seminarium.sitp.org.pl .

 

Koszt udziału w Seminarium:

Cennik uczestnictwa indywidualnego na Seminarium SITP w Zakopanem 11 - 13.10.2018

Koszt dla uczestnika indywidualnego:

  • 1.100,00 - Opłata normalna
  • 1.000,00 - Członkowie SITP*

Koszt dla uczestnika biorącego udział  w szkoleniu dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych

  •  700,00 - Opłata normalna
  • 600,00 - Członkowie SITP*

o terminie wpłaty decyduje data wpływu wpłaty na konto Izby Rzeczoznawców SITP - do 05.10.2018 r.
*) uwzględnia się wyłącznie członkowstwo SITP według stanu członków w dniu 31.12.2017

Informujemy, że w tym samym czasie i miejscu organizowane będzie szkolenie dla rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, w ramach samodzielnego podnoszenia kwalifikacji zawodowych zgodnie z art. 11j. ust. 7 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620).

 

Informujemy, że nie jesteśmy w stanie zapewnić wszystkim uczestnikom noclegów w pokojach jednoosobowych.

Informacje dodatkowe na temat Seminarium zamieszczone są na internetowej stronie Małopolskiego Oddziału SITP http://www.sitpkrakow.pl oraz na stronie www.seminarium.sitp.org.pl .

Podane ceny są kwotami brutto wpłaty.